พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

สมัครงาน งานใหม่ พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

จังหวัดนนทบุรี – ึกอบรมอย่างมืออาชีพให้ก่อนการเริ่มงาน – โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ตำแหน่ง : พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ รายละเอียดของงาน – สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส – ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง – ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม – ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน – บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้ – ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สถานที่ปฏิบัต…ิงาน จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน รักการออกกำลังกาย มีทักษะการสื่อสารที่ดี วิธีการสมัคร 1.ส่งประวัติย่อมาทาง E-mail 2.ส่งบทความ “ทำไมฟิตเนส เฟิรส์ทถึงต้องเลือกคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 3.โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดต่อ ฝ…

28 December 2016 | 11:47 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments