พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เซ็นทรัล ชลบุรี

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เซ็นทรัล ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – ึกอบรมอย่างมืออาชีพให้ก่อนการเริ่มงาน – โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ตำแหน่ง : พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เซ็นทรัล ชลบุรี รายละเอียดของงาน สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้ เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20…,000 บาท และค่าคอมมิชชั่น ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้น คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน รักการออกกำลังกาย มีทักษะการสื่อสารที่ดี วิธีการสมัคร 1.ส่งประวัติย่อมาทาง E-mail 2.ส่งบทความ “ทำไมฟิตเนส เฟิรส์ทถึงต้องเลือกคุณเข้ามาเป็นส…

14 February 2017 | 11:59 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments