พนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ Shop true center (true shop) เปิดใหม่ ในห้างแมคแมคโครราชบุรี ว่าง 2คน ประมาณรายได้ 12,000

รับสมัครงาน หางานใหม่ พนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ Shop true center (true shop) เปิดใหม่ ในห้างแมคแมคโครราชบุรี ว่าง 2คน ประมาณรายได้ 12,000

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด – จังหวัดราชบุรี – บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด Marketing Event Booth Design Samanar&tour Management outsource พนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ Shop true center (true shop) เปิดใหม่ ในห้างแมคแมคโครราชบุรี ว่าง 2คน ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) พนักงานขายและบริการลุกค้า ประจำ Shop true center (true shop) เปิดใหม่ ในห้างแมคแมคโครราชบุรี ว่าง 2คน ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) **พนักงานจะต้องสะดวกมาอบรม ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในแต่ละภาค 12 วัน มีโรงแรมให้พักฟรี*** งานประจำ 1 ป…ี **สัญญาจ้างประเมินผลทุก 3 เดือน** สาขา Makro ภาคอีสาน แมคโครบึงกาฬ ว่าง 1คน แมคโครบุรีรัมย์ ว่าง 1คน แมคโครร้อยเอ็ด ว่าง 1คน แมคโครสกลนคร ว่าง 1 คน แมคโครสุรินทร์ ว่าง 1 คน สาขา Makro ภาคกลาง แมคโครสระบุรี ว่าง 2คน แมคโครอยุธยา ว่าง 2คน แมคโครราชบุรี ว่าง 2คน สาขา Makro ภาคตะวันออก แมคโคร ชลบุรี ว่าง 2คน แมคโคร ระยอง ว่าง 2คน สาขา Makro ภาคเหนือ แมคโคร เชียงใหม่ ว่าง 2คน แมคโคร พิษณุโลก ว่าง 2คน แมคโคร นครสวรรค์ ว่าง 2คน สาขา Makro ภาคใต้ แมคโคร สุราษร์ธานี ว่าง 2คน แม…

14 October 2018 | 6:21 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments