พนักงานขาย ด่วน บ่อวิน ทุ่งกราด

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานขาย ด่วน บ่อวิน ทุ่งกราด

ตำบลบ่อวิน, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี – พนักงานขาย ประจำสาขาบ่อวิน 2 อัตรา พนักงานขาย ประจำสาขาทุ่งกราด 1 อัตรา คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป – วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.-ป.ตรี – มีประสบการณ์งานด้านอสังหา โครงการหมู่บ้าน โรงแรม หรืองานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล 038-255-283 # 110 / 086-368-4963 หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ scon_hr@hotmail.com เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณา…แนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร…

15 April 2017 | 6:46 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments