พนักงานขาย อืมม..มิลค์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งาน หางาน พนักงานขาย อืมม..มิลค์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – นาคตของท่าน สวัสดิการ – เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ) – ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน – ตรวจสุขภาพประจำปี – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – สโมสรกีฬา – กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี – การอบรมสัมมนา – ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน – เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พนักงาน / ญาติ – เบี้ยเลี้ยง ( กรณีทำงานนอกสถานที่ ) – เยี่ยมไข้พนักงาน ตำแหน่ง : พนักงานขาย อืมม!..มิลค์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) รายละเอียดของงาน – ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า – งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะ…ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ, ผลิตอาหารสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สถานที่พักและอบรมสัมมนา, ผลิตภัณฑ์นม อืมม!..มิลค์, และภัตตาคาร Prime Steak@Farm Chokchai กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน, รองรับการขยายธุรกิจ และเพื่ออ…

15 August 2016 | 10:58 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments