พนักงานขาย (Education Advisor)

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานขาย (Education Advisor)

ภาคกลาง – ่าตอบแทนที่จูงใจ – โบนัสประจำปีตามผลงาน – งานเลี้ยงปีใหม่ – กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี – ประกันสังคม – สวัสดิการเงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่างๆ (งานแต่งงาน ,งานบวช) ฯลฯ ตำแหน่ง : พนักงานขาย (Education Advisor) รายละเอียดของงาน – บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ – ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย – สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน น่าน แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อยุทธยา ลพบุรี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ มห…ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา, องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ online ผ่านทาง www.MACeducation.com นอกจากนี้บริษัทฯยังเปิดให้บริการ www.etvMAC.tv “เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา”…อีกหนึ่งช่องทางของการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และนำเสนอรายการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด มีแผนพัฒนาธุรก…

23 September 2016 | 10:42 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments