พนักงานขาย(Sales)

สมัครงาน งานว่าง พนักงานขาย(Sales)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ลนคร,นครพนม,เลย,กาฬสินธ์ุ,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 5 เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกา ระดับปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีใจรักในงานด้านการขาย, มี Market Mind, มีมนุษยสัมพันธ์ในระดับดีมาก มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร-ประสานงาน, ด้านศิลปะการพูด, ด้านการเจรจาต่อรอง ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้, และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากเคยผ่านงานกา…ร – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต – ประกันสังคม – Incentive ตำแหน่ง : พนักงานขาย(Sales) รายละเอียดของงาน -ติดต่อประสานงานลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ -ให้ข้อมูล,คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ในด้านสินค้า และบริการ -วางแผนการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า และบริการ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการมอบหมาย ให้รับผิดอบ ตลอดจนสำรวจตลาดคู่แข่ง -สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำจังหวัดในเขตภาคอีสานตอนบน ได้แก่ อุดรธานี,หนองคาย,ขอนแก่น,บึงกาฬ,สก…

28 October 2016 | 10:55 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments