พนักงานคลังสินค้า (ด่วน)(ระยอง)

รับสมัครงาน หางานใหม่ พนักงานคลังสินค้า (ด่วน)(ระยอง)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) – จังหวัดระยอง – ลังการผลิต 500,000 ตันต่อปี โครงการ “Green Mill Project” จะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เป็นโรงงานสำหรับผลิตเหล็กคุณภาพสูงพิเศษ (low, medium, and high carbon steel) ด้วยเศษเหล็กโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยมีการติดตั้งโรงงานบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ล่าสุด (State of the Art Fume Treatment Plant) ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี สามารถรับประกันคุณภาพอากาศดีกว่ามาตรฐานการควบคุมของโลก (เพียง 1 ใน 3 ของที่กฎหมายกำหนด) โดยโครงการนี้ใช้เทคโนโลยี Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) เป็นโ…ครงการแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พนักงานคลังสินค้า (ด่วน)(ระยอง) 1.งานรับ-จ่ายจัดเก็บแร่ และวัตถุดิบ 2.เข้าปฎิบัติงานตามหน้างานทั่วไป 3.ลงสินค้าแร่ และวัตถุดิบที่ส่งมาโดยตู้คอนเทนเนอร์ 4.งานแพคแร่ อัตรา : 6 เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา(โอที) ค่ากะการทำงาน พักร้อน 8-15 วันต่อปี ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าทำทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ ทุนการศึกษาสำหรับพนักง…

6 September 2017 | 3:32 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments