พนักงานคลังสินค้า (ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดี)

สมัครงาน งานใหม่ พนักงานคลังสินค้า (ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดี)

บุญรอดบริวเวอรี่ – สิงห์ – หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ เบิก-จ่ายและจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ตรวจสอบจำนวนสินค้า และจัดแยกประเภทสินค้า รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับคลังสินค้า งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย/หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป สามารถทำงานที่ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดีได้…

13 October 2016 | 7:28 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments