พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)

สมัครงาน งานว่าง พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)

ตำบลบ้านดง, อำเภออุบลรัตน์, จังหวัดขอนแก่น – ่น) รายละเอียดของงาน เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันที่ 26 ธ.ค.59 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ที่สำนักงานจัดหางาน จ.ขอนแก่น (อาคารศาลากลางใหม่ ชั้น 2) 1.ตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิต เข้าจัดเก็บในคลังสินค้าตามวิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดอย่างถูกต้อง 2.ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บ วางแผนและประสานงานการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม 3,เบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 4.ตรวจเช็ค Stock สินค้า และสภาพสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่เสมอ 5.ตรวจเช็คเอกสารการรับ – จ่ายสินค้าใ…ห้ถูกต้อง 6.รายงาน ชี้แจง หรือเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา (สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในวันที่ 26 ธ.ค.59 ตั้งแต่ 09.00 น.ที่สำนักงานจัดหางาน จ.ขอนแก่น) ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ,วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาการบัญชี ,คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี และมีความละเอียดรอบคอบ สา…

19 December 2016 | 11:11 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments