พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานแม่กลอง)

รับสมัครงาน งานว่าง พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานแม่กลอง)

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด – จังหวัดสมุทรสงคราม – ีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯอย่างมั่นคง พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานแม่กลอง) 1. ตรวจสอบการผลิตของฝ่ายผลิตให้ได้ตามคุณภาพ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ที่รับเข้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวิเคราะห์และสรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ สวัสดิการ : 1. ค่ารักษาพยาบาล (100,000 บาท/ปี) 2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (5,000 บาท/ปี) 3. เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน 4. สวัสดิการบุตรแรกเกิด (5,000 บา…ท) 5. ฌาปนกิจศพ สำหรับบิดา มารดา และบุตร 6.รางวัลพนักงานอายุงาน 8 ปี 15 ปี และ 20 ปี 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 – 15 % 8. เลี้ยงประจำปี 9. โบนัส / ปรับเงินประจำปี 10. หยุดเสาร์ ที่ 3 ของเดือน 11. พักร้อนตามอายุงานสูงสุด 10 วัน/ปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย -หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ม.6 – ปวส. 3. อ่านศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 4. สามารถเข้ากะได้ในกรณีที่มีกะการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานแม่กลอง จังหวัด : สมุทรสงคราม วิธีการรับสมัครงาน : กรณีเดินทางมาจากเส้นพ…

15 July 2018 | 6:53 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments