พนักงานควบคุมคุณภาพ แล็ปคอนกรีตสาขามาบตาพุด 1 ด่วนมากก

หางาน งานใหม่ พนักงานควบคุมคุณภาพ แล็ปคอนกรีตสาขามาบตาพุด 1 ด่วนมากก

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด – จังหวัดระยอง – บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา พนักงานควบคุมคุณภาพ แล็ปคอนกรีตสาขามาบตาพุด 1 ด่วนมากก… 1) ตรวจรับวัตถดิบ ทดสอบวัตุถุดิบ ก่อนเข้าโรงงาน 2)เก็บตัวอย่างก้อนปูน ทดสอบลูกปูน ภายในโรงงาน และ บริเวณหน้างานตา…มคำสั่งลูกค้า 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่าง การทดสอบ เสนอให้ผู้จัดการโรงงานพิจารณาต่อไป 4) ช่วยผลิตคอนกรีต และงานซ่อมบำรุงเบื้องต้นภายในโรงงาน 5) งานเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 4) เป็นผู้ช่วยผลิตคอนกรีตในโรงงาน 5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ตกลง สวัสดิการ : สวัสดิการ 1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) 5.ค่าโทรศัพท์ 6.ค่าที่พัก และค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) 6.ค่าเ…

22 April 2017 | 1:13 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments