พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า (โครงการประจวบคีรีขันธ์)

รับสมัครงาน หางานใหม่ พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า (โครงการประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ท/เดือน – เงินรางวัลมาทำงานสม่ำเสมอประจำปี – ค่าสมรส – ค่าบำเพ็ญกุศลศพ ฯลฯ ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า (โครงการประจวบคีรีขันธ์) รายละเอียดของงาน 1. ตรวจเช็คสถานะการทำงานและความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้าฯประจำวัน 2. แจ้งผลการตรวจเช็คฯประจำวัน /ประจำเดือน และปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ร่วมอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนจากมิเตอร์ซื้อขายร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ 4. ดูแล ซ่อมแซม และแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำ…บลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ + สวัสดิการบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อ่านแบบไฟฟ้าได้ สามารถใช้ MS Office ได้ วิธีการสมัคร – ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่บริษัท – ส่งใบสมัครทาง E-mail – ส่งใบสมัครทางจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานและรูปถ่ายมายัง บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ติดต่อ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 39…

22 October 2015 | 10:15 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments