พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า (โครงการอยุธยา บางบาล)

สมัครงาน หางาน พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า (โครงการอยุธยา บางบาล)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ท/เดือน – เงินรางวัลมาทำงานสม่ำเสมอประจำปี – ค่าสมรส – ค่าบำเพ็ญกุศลศพ ฯลฯ ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า (โครงการอยุธยา บางบาล) รายละเอียดของงาน 1. ตรวจเช็คสถานะการทำงานและความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้าฯประจำวัน 2. แจ้งผลการตรวจเช็คฯประจำวัน /ประจำเดือน และปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ร่วมอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนจากมิเตอร์ซื้อขายร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ 4. ดูแล ซ่อมแซม และแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำ…บลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ + สวัสดิการบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านแบบไฟฟ้าได้ สามารถใช้ MS Office ได้ วิธีการสมัคร – ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่บริษัท – ส่งใบสมัครทาง E-mail – ส่งใบสมัครทางจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานและรูปถ่ายมายัง บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ติดต่อ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำ…

6 October 2015 | 10:37 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments