พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)

รับสมัครงาน งานใหม่ พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดปราจีนบุรี – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน) We are one of the largest manufacturers for spirits and beers in Thailand, as well as one of the leading distillers and brewers in Southeast Asia. Our Product lines are alcohol and non alcohol such as Chang Beer, Archa Beer, Federbrau Beer and Makhong, SangSom, Meridian, Ranger, Oishi green tea, Chang water and Soda including food and Restaurants. We are looking for highly… motivated and enthusiastic individuals to join our team Recruitment Center บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 30 ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel : 02-785-5555 ต่อ 11 Website : 1 Thai Beverage PLC. พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน) – เพศชาย อายุ 22-28 ปี – ปวช./ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ – หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัคร…

7 October 2015 | 10:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments