พนักงานควบคุมเครื่องโกยหินทรายประจำหน่วยผลิต (โซนกิ่งแก้ว บางบ่อ บางเสาธง เทพารักษ์ บางนา2)

งาน หางานใหม่ พนักงานควบคุมเครื่องโกยหินทรายประจำหน่วยผลิต (โซนกิ่งแก้ว บางบ่อ บางเสาธง เทพารักษ์ บางนา2)

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – ากร พนักงานควบคุมเครื่องโกยหินทรายประจำหน่วยผลิต (โซนกิ่งแก้ว บางบ่อ บางเสาธง เทพารักษ์ บางนา2) รายละเอียดของงานพนักงานควบคุมเครื่องโกยหินทรายประจำหน่วยผลิต: 1. ทำการตรวจนับปริมาณวัตถุดิบให้ตรงกับใบนำส่งวัตถุดิบ พร้อมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลการจราจรรอบบริเวณพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ 3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของขั้นตอนการจอดรถและพนักงานขับรถ 4. ให้สัญญาณการเทวัตถุดิบและและให้สัญญาณนำดั้มลง โดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่อยู่ในรถขนส่ง 5. ตรวจสอบวัตถุที่ดั้มลงว่าจ…) คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้าง งาน ที่สร้างสรรค์และนำเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการ ทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปคือบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนถึง 18 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และให้บริการ ด้านต่าง ๆ มากมายแก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบ วงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญา จ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้าง…

26 July 2017 | 6:16 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments