พนักงานควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) 6 ตำแหน่ง

หางาน ค้นหางาน พนักงานควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) 6 ตำแหน่ง

จังหวัดชัยภูมิ – ควบคุมการทำงานของ Robot ลำเลียงน้ำตาล สามารถซ่อมบำรุง Robot ได้ งาน TPM เครื่อง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิ ป.ว.ส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 22 – 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพัธ์ดี ขยัน อดทน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนแบบได้ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 6 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานวิศว…กรรม งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ * งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมการผลิต งานวิศวกรรมโรงงาน * งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมเครื่องกล * งานวิศวกรรม งานวิศวะอื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกล…

9 October 2015 | 3:30 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments