พนักงานงานคุณภาพ

งาน หางานใหม่ พนักงานงานคุณภาพ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) – กรุงเทพฯ – สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รายละเอียดงาน : 1. รรับผิดชอบควบคุมและดูแลระบบเอกสารคุณภาพในสายงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานทางด้านระบบคุณภาพ 3. ร่วมแก้ไข/ปรัปบรุง/พัฒนาระบบคุณภาพ 4. รับผิดชอบควบคุมและดูแลประวัติส่วนบุคลากร รวมท้งประวัติและแผนการฝึกอบรม 5. ดูแลรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการสอบเทียบของฝ่ายฯ 6. รับผิดชอบและดูแล การดำเนินการทบทวนระบบเอกสารและระบบบริหารคุณภาพประจำปี 7. รับผิดชอบในการจัดเตรียม…สริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาและฝึกอบรม 2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ 4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. 5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ 7. การตลาด มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18 สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. โบนัส 3. ค่ารักษ…

25 March 2016 | 7:53 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments