พนักงานจัดซื้อ (ด่วน)

หางาน มองหางาน พนักงานจัดซื้อ (ด่วน)

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – บางพลัด, กรุงเทพฯ – งวด 6. ตั้งเรื่องขอเบิกค่าสินค้า ค่าวัสดุตลอดจนค่างวดค่าจ้างที่ได้ตรวจรับมอบประจำสัปดาห์ สถานที่ปฏิบัติงาน : บางกอกน้อย,บางพลัด จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางกอกน้อย, บางพลัด อัตราที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 2. มีความสามารถด้านการสื่อสารในเชิงบวก 3. สามารถเจรจาต่อรองราคากับ Supplier และผู้รับเหมาได้ 4. สามารถทำงานเป็นระบบ และวางแผนการทำงานของตนเองได้ 5. . มีความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม…ับบุคลากรที่มาความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง…ดังนี้ พนักงานจัดซื้อ (ด่วน) รายละเอียดงาน : 1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามที่ระบุ เพื่อส่งเข้าหน่วยงาน ต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด 2. จัดหาผู้รับเหมา และ/หรือ ช่าง เพื่อเข้าทำงานในส่วนต่างๆ ของโครงการ ภายในเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบและตรวจรับสินค้า ตามคุณภาพที่ระบุในเอกสารสั่งซื้อ 4. ประสานงานกับ Foreman และ Project Manager เพื่อวางแผนการสั่งซื้อ และสั่งจ้างในแต่ละโครงการ 5. รับวางบิลจากผู้รับเหมาและ Supplier เพื่อทำเรื่องเบิกค่าจ้างในแต่ละ…

5 July 2016 | 5:07 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments