พนักงานจัดซื้อ(Purchase officer) ด่วน พัทยาใต้

รับสมัครงาน งาน หางาน พนักงานจัดซื้อ(Purchase officer) ด่วน พัทยาใต้

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – Job Title : Purchase officer / พนักงานจัดซื้อ (ด่วน ) คุณสมบัตขิองผู้สมคัร – เพศ ชาย/ หญิง ไม่จำกัดอายุ – วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป – ถ้ามีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Words,Excel และซอฟแวร์ที่ใช้ในงานโรงแรม (Comanche) จะพิจารณาเป็ นพิเศษ – มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานจัดซื้อโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป – มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน มีทัศนคติที่ดี และคิดบวก ประเภทของงาน: งานประจำ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบงานด้านวางแผนและจัดซื้อ สิ่งของ อ… กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้าม…

17 May 2017 | 7:35 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments