พนักงานจ้างตามภารกิจ

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ – จังหวัดสกลนคร – อัตรา เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (สัญชาติไทย) สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ จังหวัด : สกลนคร วิธีการรับสมัครงาน : ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดประกาศ เว็บไซต์ www.chkr.go.th รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ เลขที่ 109 หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร… สกลนคร 47000 ติดต่อ : งานการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ : 0 4275-4021 ต่อ 14 แฟกซ์ : 0 4275-4021 ต่อ 16 เว็บไซต์ :…

14 March 2019 | 4:50 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments