พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำพื้นที่จ.กำแพงเพชร

สมัครงาน หางานใหม่ พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำพื้นที่จ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำพื้นที่จ.กำแพงเพชร รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานซ่อมกรณีฉุกเฉิน (Breakdown) ให้เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนการ PM และจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อรองรับแผนการ PM พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ติดต่อประสานงาน ควบคุมงาน หรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร…ับเหมาในการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง หรือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 4. จัดเก็บคู่มือ / ประวัติงานซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ และรายงานต่างๆ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในฐานข้อมูล (PMII) ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสรุปจำนวนคลังอะไหล่ให้มีความถูกต้องตรงกันและจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน จ.กำแพงเพชร ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา พิจา…

25 August 2016 | 10:59 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments