พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด) ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน/จ.กำแพงเพชร

รับสมัครงาน งานว่าง พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด) ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน/จ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดลำพูน – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด) ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน/จ.กำแพงเพชร รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานซ่อมกรณีฉุกเฉิน (Breakdown) ให้เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนการ PM และจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อรองรับแผนการ PM พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ติดต่อป…ระสานงาน ควบคุมงาน หรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับเหมาในการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง หรือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 4. จัดเก็บคู่มือ / ประวัติงานซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ และรายงานต่างๆ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในฐานข้อมูล (PMII) ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสรุปจำนวนคลังอะไหล่ให้มีความถูกต้องตรงกันและจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ลำพูน , จ.กำแพงเพชร หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 2 อัตร…

3 September 2015 | 10:30 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments