พนักงานซ่อมบำรุง / Maintenance Engineer หลายอัตรา

สมัครงาน หางาน พนักงานซ่อมบำรุง / Maintenance Engineer หลายอัตรา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ีขึ้นไป 3. ปริญญาตรี / ปวส. ต้องมีประการณื 2 ปี 4. สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง 5. สามารถทำงานเป็นกะได้ 6. ถ้ามีปรสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานนักศึกษาจบใหม่ ต้องการด่วน? ต้องการด่วน อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ หลายอัตรา ประเภทของงาน งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส…์ * งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง * งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมเครื่องกล * งานประเภทอื่นๆ งานช่างเทคนิค ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด อยุธยา อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน 12,500 – 14,000 บาท / เดือน สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ โบนัส, เบี้ยขยัน, ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุด, วันลา, เงินช่วยเหลือต่างๆ, ทุนการศึกษา, ประกันชีวิต,งานเลี้ยงประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน วิธีการรับสมัคร…

8 September 2015 | 6:49 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments