พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาฉะเชิงเทรา

งาน งานใหม่ พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา – -ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต -ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม -ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก -ตรวจนับสินค้าและจัดทำรายงานสินค้าคงคลัง -ดำเนินการควบคุมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ฉะเชิงเทรา อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 2. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ในงานตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไ…แนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของแต่โรงงานที่เปิดรับสมัคร (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) – สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น*** ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) 214 หมู่5 (โครงการนอร์ธปาร์ค) Khwaeng Thung Song Hong Lak Si กรุงเท…

22 August 2015 | 3:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments