พนักงานตรวจสอบการทำงานช่าง 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานตรวจสอบการทำงานช่าง 1 ตำแหน่ง

บางนา, กรุงเทพฯ – ด้ สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้ใหญ่ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจ หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวช. สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป * งานประเภทอื่นๆ งานอื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงา…น พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน 11,000 – 15,000 บาท / เดือน สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ 1. ค่าตอบแทน -เงินเดือน /ค่าตำแหน่ง /ค่าครองชีพ / ค่าวิชาชีพ /ค่าทักษะเฉพาะ / เบี้ยกันดาร / ค่าที่พัก 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 4. ปรับเงินเดือนประจำปี 5. โบนัสประจำปี 6. ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต) -พนักงาน /บิดา…

20 August 2015 | 6:09 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments