พนักงานต้อนรับ/ธุรการ ด่วน พัทยา

สมัครงาน หางาน พนักงานต้อนรับ/ธุรการ ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – พนักงานต้อนรับ/ธุรการ คุณสมบัติ – ชาย/หญิง (สัญชาติไทย) อายุ 25 ปีขึ้นไป – ปวช. – ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี – ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการติดต่อประสานงานควบคุมดูแลผู้รับเหมา/ งานด้านเอกสารต่างๆ – มีใจรักในงานบริการ – ความสามารถในการจัดการกับความต้องการของลูกค้า – มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร – มีความรู้ภาษาอังกฤษดี – สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เงินเดือน 13,000 บาท สนใจสมัคร… individual 2. Ability to deal with demanding customers 3. Good communication 4. Good knowledge of English prefered 5. Good computer literacy Location:The Cliff Condominium Pattaya Salary:13,000 Baht เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต…

9 April 2017 | 4:56 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments