พนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์

สมัครงาน หางานใหม่ พนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – บางรัก, กรุงเทพฯ – ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ***บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา-ค่าทำฟัน โบนัสป…ระจำปี-โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส -เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์ 1) รับผิดชอบงานด้านการต้อนรับ การรับโทรศัพท์ และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2) ติดต่อ/ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3) งานอื่นๆ ในส่วนสำนักงาน อัตรา 1 เงินเดือน N/A สวัสดิการ โบนัสประจำ และ Incentive โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , งานปีใหม่ ฯลฯ พร้อมโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นผู้บริหารของบริษัทในอนาคต คุณสมบัติผ…

28 November 2015 | 7:25 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments