พนักงานต้อนรับ (Front Receptionist )

งาน งานว่าง พนักงานต้อนรับ (Front Receptionist )

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่ – กรุงเทพฯ – กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเ…มโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : 1. เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป) 2. เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ) 3. เงินค่าคอมมิทชั้น (บางตำแหน่ง) 4. เงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (ตามเงื่อนไข) 5. ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไข) 6. เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ 7. สวัสดิการอาหาร 8. ที่พักพนักงาน (ตามเงื่อนไข) 9. ค่าเครื่องนอน (ตามเงื่อนไข) 10. เครื่องแบบ 11. สวัสดิการเงินกู้ 12. โบนัส 13. ปรับเงินเดือนประจำปี 14. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส 15. ค่าโดยสาร…

31 July 2017 | 7:15 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments