พนักงานทั่วไป ด่วน พัทยา ซอยสุขุมวิท 87 [หนองกระบอก]

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานทั่วไป ด่วน พัทยา ซอยสุขุมวิท 87 [หนองกระบอก]

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ์ หน้าที่ของพนักงานคือเรียนรู้ในระบบการทำงานของบริษัทและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยคุณจะเรียนรู้ได้จากระบบของบริษัท จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.happypartnersthai.com) หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 099-1620500 STAFF 1 POSITION Payment(Salary + Benefit) : 14,000 – 17,000 Baht Age : Not over 30 years old(male, female) Conditions : 1. Willing to learn about Tour and Property (No experience is Okay). 2. Can…, please contact at 099-1620500. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ…

23 September 2018 | 7:28 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments

comments