พนักงานธุรการขายต่างประเทศ

หางาน งานว่าง พนักงานธุรการขายต่างประเทศ

Cold Pressurize Co., Ltd. – จังหวัดสมุทรปราการ – Responsibilities จัดทําเอกสารเดินพิธีการส่งออกรายการสินค้า, Code และจํานวนว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้า Order , จัดทํา Invoice, Packing List เพื่อทําเอกสารเดินพิธีการส่งออก และ ประสานงานกับ Shipping ติดต่อบริษัทเรือหรือบริษัทตัวแทนและประสานงานกับบริษัท Shipping,หัวลาก ติดต่อจองเรือกับบริษัทเรือ/ บริษัทตัวแทน, ประสานงานกับบริษัทหัวลาก/ บริษัท Shipping เพื่อลากตู้ คอนเทนเนอร์ มา Load สินค้าที่โรงงาน หรือนําไป Load ตามสถานที่ที่บริษัทเรือกําหนด จัดทําเอกสารให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้ากําหนด หรือ ตา…มเงื่อนไขใน L/C หรือเงื่อนไขอื่นๆ เช่น D/P จัดทําเอกสาร Shipping documents เช่น Invoice, Packing List, B/L หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากําหนด หรือ ตามเงื่อนไขใน L/C อย่างถูกต้อง โดยเอกสารจะต้องส่งให้ลูกค้า หรือส่งผ่าน Bank ก่อน เรือถึงกําหนดปลายทาง รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดด้าน Safety GMP HACCP Qualifications วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพศ หญิง,ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในสายงาน…

7 September 2016 | 7:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments