พนักงานธุรการประสาน (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) ทำงานจันทร์ – เสาร์

สมัครงาน งานใหม่ พนักงานธุรการประสาน (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) ทำงานจันทร์ – เสาร์

จังหวัดสมุทรสาคร – – ปรับค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน – ปรับค่าจ้างประจำปี – ประกันอุบัติเหตุ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสังคม – วันหยุดประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี – วันลาต่าง ๆ ตามกฏหมาย – ชุดยูนิฟอร์ม – ค่าน้ำมัน/ค่าเสื่อมสภาพ(เฉพาะตำแหน่ง) – ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) – ค่าที่พัก (ตามลักษณะงาน) – เบี้ยเลี้ยง (ตามลักษณะงาน) – เงินช่วยเหลืองานสมรส – เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ – สัมมนา/ฝึกอบรม – งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี ตำแหน่ง : พนักงานธุรการประสาน (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) ทำงานจันทร์ – เสา…ร์ รายละเอียดของงาน – ดูแลงานด้านเอกสาร และงานประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษาปวส – ปริญญาตรี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรืองานธุรการมาก่อน อย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้ MS.Office ได้ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถเริ่มงานได้ทันที สำหรับต…

8 September 2016 | 10:23 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments