พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี)

งาน กำลังหางาน พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด – จังหวัดปราจีนบุรี – บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด กลุ่มบริษัท ฮาวายไทย เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออกเฟอร์นิเจอร์และวัสดุถักทอจากเส้นหวายธรรมชาติ และหวายจากเส้นใยสังเคาระห์ ดูราวีร่า “Durawera” รายแรกของประเทศ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น จึงมีความประสงค์จะรับสมัรคบุคลากรที่มีความสามารถ ความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงานกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี) – คิดค่าแรงของพนักงาน – เช็ค ขาด ลา มาสายของพนักงาน – จัดท…ำเอกสารระบบ ISO – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ สวัสดิการ โบนัส, เบี้ยขยัน, เบี้ยเลี้ยง, ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม, นำเที่ยวประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการจัดการ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้่อง 3. สามารถใช้พิมพ์ดีด, คอมพิวเตอร์ MS word, Excel ได้ดี 4. สามารถใช้เครื่องคำนวณได้ดี 5. ถ้ามีประสบการณ์งานด้านบุคคลมาพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จังหวัด…

8 October 2015 | 11:22 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments