พนักงานธุรการ ฉะเชิงเทรา

รับสมัครงาน หางาน พนักงานธุรการ ฉะเชิงเทรา

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด – จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา พนักงานธุรการ ฉะเชิงเทรา 1) จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บแฟ้มข้อมูล จัดทำรายงาน 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก…รู้และพัฒนาตนเอง 6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมร่วมกับหน้างานก่อสร้างได้ 7. มีความอดทน และ ขยันหมั่นเพียร 8. ความละเอียดรอบคอบ สถานที่ปฏิบัติงาน : 179/4 หมู่ที่4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี จังหวัด : ฉะเชิงเทรา วิธีการรับสมัครงาน : 1) ส่งเอกสารการสมัครงานด้วยตนเองทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02- 022-7800 ต่อ 140 หรือ 142 สายรถที่ผ่านหน้าบริษัทฯ (สำนักง…

15 July 2017 | 5:51 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments