พนักงานธุรการ ด่วน

สมัครงาน หางานใหม่ พนักงานธุรการ ด่วน

วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป – กรุงเทพฯ – วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทในกลุ่ม วิจิตรภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจน้ำมันปาล์ม และธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง ; บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,300,000,000 บาท บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างทางหลวง สะพาน ทางแยกต่างระดับ ทางด่วน สนามบิน งานชลประทาน งานระบบบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ธุรกิจน้ำมันปาล์ม; บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท…ีจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 4.5 MW. และ 2.5 MW. ตามลำดับ พนักงานธุรการ ด่วน! จัดเก็บเอกสาร ควบคุมเอกสาร และการติดต่อประสานงาน ติดตามงาน อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : 1.เครื่องเเบบพนักงาน 2.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 3.ค่ารักษาพยาบาล 4.ประกันสังคม 5.เงินช่วยฌาปนกิจกรณีบิดามารดาเสียชีวิต 6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7.ปรับเงินเดือนตามผลงาน 8.สิทธิในการกู้ยืม 9.ตรวจสุขภาพประจำปี 10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11.อื่นๆอีกม…

16 May 2017 | 7:56 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments