พนักงานบริการลูกค้า บางบัวทอง พานทอง ฉะเชิงเทรา

หางาน กำลังหางาน พนักงานบริการลูกค้า บางบัวทอง พานทอง ฉะเชิงเทรา

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา พนักงานบริการลูกค้า บางบัวทอง พานทอง ฉะเชิงเทรา 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการให้บริการลูกค้า 2. รับข้อมูลความต้องการลูกค้า ร่วมวางแผนงานการบริการลูกค้า กา…รติดตามความพร้อมของรถโม่เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการลูกค้า การบริหารต้นทุนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา : 3 เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สวัสดิการ : สวัสดิการ 1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) 5.ค่าโทรศัพท์ 6.ค่าที่พัก และค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) 6.ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับร…

2 July 2017 | 1:34 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments