พนักงานบัญชีตรวจจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

สมัครงาน ค้นหางาน พนักงานบัญชีตรวจจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างเหมาบริการและรับบริหารจัดการแรงงาน งานประมูลอื่นๆ พนักงานบัญชีตรวจจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดทำใบสำคัญจ่ายและเตรียมเอกสารการจ่าย จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , 53 จัดทำรายงานภาษีซื้อพร้อมแบบสรุป ภพ.30 จัดทำการ์ดเจ้าหนี้ คีย์บิลน้ำมันของบริษัทเพื่อประกอบการจ่าย ตรวจสอบเอกสารก่อนเก็บเข้าแฟ้ม อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิกา…ร ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 3. มีประสบการณ์งานบัญชีด้านการตรวจจ่าย และงานภาษีอากร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ 5. มีไหวพริบและมีความคล่องตัวในการทำงานสูง สถานที่ปฏิบัติงาน จ.สุราษฏร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ รับสมัครผ่าน www.jobth.com รับสมัครผ่าน E-mail :hr…

1 January 2016 | 3:48 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments