พนักงานบัญชีและการเงิน เพศหญิง อายุ 25-30 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี // ทำงานใกล้กับ BTS ราชดำริ // สัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่ อโศก ติดต่อ พรธิดา 092

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานบัญชีและการเงิน เพศหญิง อายุ 25-30 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี // ทำงานใกล้กับ BTS ราชดำริ // สัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่ อโศก ติดต่อ พรธิดา 092

กรุงเทพฯ – รศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี เป็นอย่างน้อย 4. มีความรับผิดชอบ และภาวะเป็นผู้นำ 5. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 6. สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี เงินเดือน 25,000-35,000 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินและรายงานภายในให้ผู้บริหาร 3. ดูแลและควบคุมงานภาษีอากรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฏากร 4. ตร…บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ1 ประเภทบริษัทจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ โครงการประกวดสำนักงานจัดหางานเอกชนดีเด่น ประจำปี 2551 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน’บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป…

4 June 2016 | 10:40 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments