พนักงานบัญชี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

รับสมัครงาน งาน งานใหม่ พนักงานบัญชี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

จังหวัดสงขลา – บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด (ผลิตไม้แผ่นประสานและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์) 417/120 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร : 074-291111 ต่อ 113 Email : jomchai@asianoak.com โทรสาร : 074-291144 รหัส : 91726 ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่) จำนวนอัตรา : 1 อัตรา รายได้ : สามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เพศ : ไม่จำกัด จังหวัด : สงขลา รายละเอียดอื่นๆ : ลักษณะงาน 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีของบริษัทฯ 2. บัญช…ีรายรับ-รายจ่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ / จีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. เครื่องแบบพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 5. กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร 6. ค่ากะ (กรณีพนักง…

6 January 2016 | 11:46 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments