พนักงานบัญชี

งาน หางาน พนักงานบัญชี

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ์ดีด – พิมพ์สัมผัส – โดยไม่มองแป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว ลักษณะงาน * ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เริ่มทำงาน เวลา 8.00 น. – 18.00 น. ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ทำรายงานประกันสังคมประจำเดือน บันทึกรายการลงโปรแกรมบัญชี Easy acc และจัดทำภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 และ ภงด.30 มีความรู้ความเข้าใจการปิดงบบัญชีรายเดือน รายปี และงานที่ได้รับมอบหมาย บันทึกรายงานภาษีซื้อ และ ภาษีขาย ประจำเดือน บันทึกรายรับ – รายจ่าย สวัสดิการ * ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 200,000 บาท) 20,000/ครั้ง ทั้งโ…การสื่อสารที่ดี มีความรักในงานบัญชี อัธยาศัยดีและมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี เข้าใจพื้นฐานบัญชี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา คล่องแคล่ว – ว่องไว – ซื่อสัตย์ – ขยัน – อดทน – มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูงสามารถทนต่อสภาวะแรงกดดัน และ การเปลี่ยนแปลงได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.หาดใหญ่ หากเป็นคนต่างถิ่น จะต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งใน อ.หาดใหญ่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ พิจารณาเป็นพิเศษ * มีทักษะ คอมพิวเตอร์ WORD , EXCEL เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Easy acc หรือ Express ได้ สามารถพิมพ…

9 September 2017 | 10:46 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments