พนักงานบัญชี

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานบัญชี

SAND-M International Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES บันทึกบัญชี ด้านรับ/ด้านจ่าย (ลูกหนี้/เจ้าหนี้) บัญชีสินทรัพย์ จัดทำและตรวจสอบข้อมูลการเบิก/จ่าย (ค่าใช้จ่าย) บันทึกรายการบัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้าค้างจ่าย เก็บข้อมูลบัญชีและตรวจสอบข้อมูลบัญชี เพื่อรวบรวมนำส่งสำนักงานบัญชี บันทึกและดูแลด้านเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงาน ภงด.1, 3, 53 และ ภพ.30 ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภท QUALIFICATIONS เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ…้าหนี้หรือลูกหนี้ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถบันทึกบัญชี รับ/จ่าย และบัญชีทรัพย์สินได้ แม่นยำในหลักการบัญชี สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้ หากมีความสามารถและถนัดในบัญชีทั้ง 2 ด้าน (ลูกหนี้+เจ้าหนี้) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ประเภทธุรกิจ บัญชี การเงิน SKILLS PREFERRED Finance: Accounting Finance: Cash Flow Management General Skills: Enthusiastic EXPERIENCE PREFERRED…

24 March 2017 | 8:56 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments