พนักงานบัญชี (Accountant) สาขาปราจีนบุรี

สมัครงาน งานใหม่ พนักงานบัญชี (Accountant) สาขาปราจีนบุรี

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด – จังหวัดปราจีนบุรี – ะบบวัดและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม (Instrumentation & Control) รวมถึงงานบริการหลังการขายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม นำเข้าจากญี่ปุ่น เช่น CHINO, DKK-TOA, SHIMADZU 2) ธุรกิจ สินค้าสำนักงาน – เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน PANASONIC มีความชำนาญงานด้านการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติในสำนักงาน ระบบเครื่องเสียง และ Computer Network พร้อมงานบริการหลังการขาย 3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง – ภายใต้บริษัทฯในเครือ “กฤติยาคอร์ป” โดยมี site งานหลักๆ อยู่ที่ กรุงเทพ และ จ.ปราจีนบุร…ี 4) ธุรกิจโรงแรม – ภายใต้บริษัทฯ ในเครือ กฤติยาคอร์ป โรงแรมตั้งอยู่ที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี สวัสดิการ – โบนัสประจำปี – เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – ตรวจสุขภาพประจำปี – เงินช่วยเหลือการสมรส/คลอดบุตร/งานบวช/งานศพครอบครัวพนักงาน – งานเลี้ยงสังสรรค์และทัศนาจรประจำปี – เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก ในกรณีไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ – การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานบัญชี (Accountant) สาขาปราจีนบุรี -จัดเก็บเอกสารและบันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวันของแผนกต่างๆ -จ…

25 June 2017 | 12:14 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments