พนักงานบัญชี URGENT

รับสมัครงาน งานใหม่ พนักงานบัญชี URGENT

Travex Co.,Ltd. – ปทุมวัน – Responsibilities ทำเอกสารและลงบัญชีด้านรับเงิน ตรวจสอบลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัท และบันทึก INVOICE ลงใน WIN Speed และใน Excel จัดเก็บเอกสารใบสำคัญรับเงิน จ่ายเงิน ตรวจสอบการชำระเงินจากลูกหนี้การค้า แจ้งแต่ละแผนกเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้าของพวกเขาทางอีเมล์ ตรวจสอบการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้ที่ออกใบเสร็จรับเงินทุกเดือนตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ติดตามลูกหนี้แต่ละแผนกเกี่ยวกับยอดการชำระเงินที่ค้างอยู่ บันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายเงิน ในโปรแกรม WINS peed Qualifications ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30… ปี วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญาตรี สาขาการบัญชีและการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 0 -2 ปี มีความขยัน อดทนสูง สู้งาน มีความตั้งใจในการทำงาน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word, Excel, Power Point, Win speed จะพิจารณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED IT: Microsoft Office General Skills: Multitasking General Skills: Energetic General Skills: Work Well Under Pressure General Skills: High…

17 November 2016 | 8:36 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments