พนักงานบำรุงรักษา(ช่างไฟฟ้า) (จ.สมุทรสาคร)

รับสมัครงาน งานใหม่ พนักงานบำรุงรักษา(ช่างไฟฟ้า) (จ.สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” ปัจจุบันมีสาขาร้านไม่น้อยกว่า 9,300สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ 5. Bonus 4 ครั้ง / ปี 6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 7. ฯลฯ ตำแหน่ง : พนักงานบำรุงรักษา(ช่างไฟฟ้า) (จ.สมุทรสาคร) รา…ยละเอียดของงาน รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังร้านสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กระจายสินค้า 7-11 อยู่ใกล้ๆกับวัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 5 13,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่ากะและโอที) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปว…

29 March 2017 | 10:22 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments