พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำ กทม. และ ประจำ สระบุรี)

รับสมัครงาน หางาน พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำ กทม. และ ประจำ สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี – สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพฯ – ยังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและชุมชมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวัสดิการ – วันหยุดประจำปี – เบี้ยขยัน – เงินค่าอาหารกลางวัน – ชุดฟอร์มบริษัทฯ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต AIA – ท่องเที่ยวประจำปี – ตรวจสุขภาพประจำปี – โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ – ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม – ปรับเงินเดือนประจำปี – ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท ตำแหน่ง : พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำ กทม. และ ประจำ สระบ…ุรี) รายละเอียดของงาน 1.งานด้านบริหารงานบุคคล 1.1 การสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 1.2 การฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผน 1.3 ออกระเบียบและประกาศภายในบริษัทฯ 1.4 การคิดเงินเดือน พนักงาน 1.5 ดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับพนักงาน 2.งานด้านธุรการ 2.1.สั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน,อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ Safety ให้กับพนักงาน 2.2.ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้าง…

13 March 2017 | 11:29 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments