พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ(ประจำไซต์งานบางพลี /บางบ่อ/ สำโรง จ.สมุทรปราการ)

หางาน งานใหม่ พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ(ประจำไซต์งานบางพลี /บางบ่อ/ สำโรง จ.สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ – อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ – เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้บริการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีบริษัทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและสำขาอื่นอีกมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันกำลังขยายสาขาในประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในนิคมฯ เหมราชอีสเทริ์นซีบอร์ด จ.ระยอง สวัสดิการ -เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน -เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ(ประจำไซต์งานบางพลี /บางบ่อ/ สำโรง จ.สมุทรปราการ) รายละเอียดของงาน – ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งในมิชชั่นตรวจสอบและมิชชั่นง…ละด้านทั่วไป – บันทึกข้อมูลตามเอกสารมาตรฐานของทริโก้ – ให้การสนับสนุนบุคลกรใหม่ในการปรับตัวและการทำงานในทริโก้ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา หลายอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 – 40 ปี มีสัญชาติไทย การศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาต้น (ม.3) มียานพาหนะและสามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครทาง E-mail สม…

23 July 2016 | 10:17 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments