พนักงานปฏิบัติการ ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน/จ.กำแพงเพชร

รับสมัครงาน งานใหม่ พนักงานปฏิบัติการ ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน/จ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดลำพูน – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน/จ.กำแพงเพชร รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ขณะเดินเครื่อง จดและบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องจากหน้างานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ความดัน อุณหภูมิ เสียง ความสั่นสะเทือนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. ดูแลเครื่องจักรต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประสานกับหัองควบคุม รายงานความผิดปกติของเครื่องจักรให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อพบความผิดปกติ แล…ะการดำเนินการเมื่อเกิดปัญหา 3. ตรวจวิเคราะห์ผลน้ำสำหรับการผลิตไอน้ำในวันหยุด และอาจจดมิเตอร์ไอน้ำร่วมกับวิศวกรและลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดเตรียมเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้า ดำเนินการขนถ่ายขี้เถ้าออกจากถังเก็บ และรายงานสภาพปัญหา ของเครื่องจักรให้กับกะต่อไปเพื่อรับทราบ 5. Start Up & Shutdown ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตาม Work Instruction สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ลำพูน , จ.กำแพงเพชร หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามประสบการณ์และความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง…

21 August 2015 | 10:28 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments