พนักงานปฏิบัติการ ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

งาน หางาน พนักงานปฏิบัติการ ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

ตำบลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ขณะเดินเครื่อง จดและบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องจากหน้างานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ความดัน อุณหภูมิ เสียง ความสั่นสะเทือนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. ดูแลเครื่องจักรต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประสานงานกับห้องควบคุม รายงานความผิดปกติของเครื่องจักรให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อพบความผิดปกติ และการดำเนินก…ารเมื่อเกิดปัญหา 3. ตรวจวิเคราะห์ผลน้ำสำหรับการผลิตไอน้ำในวันหยุด และจดมิเตอร์ไอน้ำร่วมกับวิศวกรและลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดเตรียมเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้า ดำเนินการขนถ่ายขี้เถ้าออกจากถังเก็บ และรายงานสภาพปัญหา ของเครื่องจักรให้กับกะต่อไปเพื่อรับทราบ 5. Start & Shutdown ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตาม Work instruction สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด จ.กำแพงเพชร ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา ตามประสบการณ์แล…

30 January 2017 | 11:47 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments