พนักงานประจำผลัด การกองการผลิต (ประจำโรงงานปทุมธานี) วุฒิ ม.6

สมัครงาน งานว่าง พนักงานประจำผลัด การกองการผลิต (ประจำโรงงานปทุมธานี) วุฒิ ม.6

จังหวัดปทุมธานี – รื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างของบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาขาวิทย์-คณิต พ้นพันธะทางทหารแล้ว สามารถปฏิบัติงานกะได้ (มี 3 กะ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีบุคลิกภาพดี รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒน…ุมธานี) วุฒิ ม.6 รายละเอียดของงาน – ดำเนินการผลิตและตรวจสอบคุณภาพการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ – ปฏิบัติงานการผลิตของแผนกตามคำสั่งของหัวหน้าประจำผลัดผลัดในผลัดที่ 1, 2 และ 3 – ปฏิบัติงานในการเดินเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในแผนกให้มีความปลอดภัยสูงสุด – ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด – สอบเทียบและทำบันทึกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง – ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องมือ เค…

23 April 2018 | 10:04 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments