พนักงานผู่ช่วยพยาบาล (รับทุนการศึกษา) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) 09 May 2017

งาน กำลังหางาน พนักงานผู่ช่วยพยาบาล (รับทุนการศึกษา) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) 09 May 2017

หลักสี่, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 มีภารกิจจัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ตลอดจนการให้บริการรักษาผู้ป่วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ทุนเข้าศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ระยะสั้น 4 เดือน) จำ…นวน 10 ทุน โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือสถานที่ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กำหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดฯ *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 สอบถาม โทร. 025766000 ต่อ 6267 * สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ ค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดฯ วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ที่ฝ่ายบุคคลโรงพยาบาล…

21 May 2017 | 4:49 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments